برای استفاده از امکانات این سایت باید JavaScript مرورگر شما فعال باشد.
BaharNarang.org
درگاه طب سنتی ایرانی شرکت دانش بنیان گوهر خرد پارسیان

 

 

 

 

 

 

 

 


دوره آموزشی مقدماتی
 طب سنتی               

طول دوره : 8 جلسه 2 ساعته

مباحث آموزشی مقدماتی طب سنتی:

 

عنوان بحث

مدت جلسه

1

انواع طب مکمل و جایگاه طب سنتی در دنیا و اشنایی با تاریخچه طب سنتی و آشنایی با کلیات طب سنتی (امور طبیعیه)

 2 ساعت

2

مزاج شناسی

 2 ساعت

3

آشنایی با سته ضروریه (اسباب تندرستی، هوا و فصول)

 2 ساعت

4

آشنایی با سته ضروریه (خوردن و آشامیدن)

 2 ساعت

5

آشنایی با سته ضروریه (حرکت و سکون)

 2 ساعت

6

آشنایی با سته ضروریه (احتباس و استفراغ

 2 ساعت

7

آشنایی با سته ضروریه (خواب و بیداری)

 2 ساعت

8

آشنایی با سته ضروریه (اعراض نفسانی و جماع)

 2 ساعت