برای استفاده از امکانات این سایت باید JavaScript مرورگر شما فعال باشد.
BaharNarang.org
درگاه طب سنتی ایرانی شرکت دانش بنیان گوهر خرد پارسیان

شرکت گوهر خرد پارسیان

اهداف شرکت گوهر خرد پارسیان

1. تجمیع متخصصین این رشته و استفاده از توان جمعی برای نیل به بهره‌وری بیشتر.

2. ایجاد اتحاد و کار گروهی بین متخصصین دو رشته طب و داروسازی سنتی ایران.

3. ارائه آموزش در حیطه طب سنتی به گروه‌های هدف.

4. طراحی و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی در خصوص مسایل مرتبط به پزشکی و طب سنتی.

5. تهیه و تولید محصولات آموزشی، غذایی، دارویی و تکنولوژیک در زمینه پزشکی و طب سنتی.

6. کمک به ارتقاء سطح علمی-پژوهشی طب و داروسازی سنتی در سطح کشور، منطقه و جهان.

7. ارائه خدمات مختلف مشاوره‌ای، مشارکتی و تبلیغاتی در عرصه‌های مختلف بیان شده در فوق.

8. انجام سرمایه گذاری حرفه‌ای جهت احداث نهادی برای تامین نیازهای مالی دانش‌آموختگان این رشته‌ها.

9. ارائه کمک‌های عام المنفعه.