برای استفاده از امکانات این سایت باید JavaScript مرورگر شما فعال باشد.
BaharNarang.org
درگاه طب سنتی ایرانی شرکت دانش بنیان گوهر خرد پارسیان

فعالیت های آموزشی شرکت گوهر خرد پارسیان

  • برگزاری دوره های آموزشی برای عموم

که این دوره ها شامل سه دوره 16 ساعته مقدماتی و متوسطه و پیشرفته می باشد.

  • برگزاری کارگاه تخصصی

  • مصاحبه تلویزیونی

  • کنگره

  • شرکت در کنگره سراسری سیره نبوی