برای استفاده از امکانات این سایت باید JavaScript مرورگر شما فعال باشد.
BaharNarang.org
درگاه طب سنتی ایرانی شرکت دانش بنیان گوهر خرد پارسیان

 دوره بازآموزی "رویکرد طب سنتی ایران و یافته های اخیر در خونریزی های غیرطبیعی رحمی" در تیرماه سال جاری توسط متخصصین طب سنتی در شیراز برگزار شد.